Ir Byw

Mae I’r Byw yn gorff o waith celf 3D newydd sydd yn arwain ymlaen yn naturiol o’r themau yng Nghadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017, ac yn teithio orielau ledled Cymru yn 2018.
I’r Byw (translation: To The Quick)  is  a new body of 3D artwork naturally continuing from and exploring the themes from the 2017 National Eisteddfod Bardic Chair. The work will tour galleries in Wales from 27th April 2018.
Mae dau ystyr i I’r Byw, sef sut mae profiadau yn ein cyffwrdd yn emosiynol, ac hefyd symud y sylw o gofio’r gorffennol at y byw – at heddiw a’r dyfodol.

I fynegi’r themau creir dodrefn crefftus gan Rhodri – gwrthrychau bob dydd cyfarwydd i bawb – fel canfasau glân i’w trawsnewid, yn ddinistriol o bosib, gan artistiaid a grwpiau cymdeithasol i adlewyrchu eu profiadau o fyw.

Mae I’r Byw yn gynhyrchiad ar y cyd rhwng Rhodri Owen ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Galeri Caernarfon, MOMA Machynlleth, Oriel Ynys Môn, Maker’s Guild in Wales, Parc Cenedlaethol Eryri, Sain Ffagan, Storiel Bangor ac Antena Cyf gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

There are two meanings to I’r Byw  – how our experiences touch us emotionally, and also moving our focus from just remembering the past towards the living – towards today and tomorrow.

To express these themes new pieces of furniture handcrafted by Rhodri  – everyday objects familiar to everyone – are used as clean canvasses to be transformed, possibly in a destructive way, by social groups and artists to reflect their life experiences.

I’r Byw is a co-production between Rhodri Owen and Galeri Caernarfon, Maker’s Guild in Wales, National Eisteddfod of Wales,  MOMA Machynlleth, Oriel Ynys Môn, Saint Fagan’s, Snowdonia National Park, Storiel Bangor, Antena Cyf and the National Trust with funding by Arts Council of Wales, Welsh Government and The National Lottery.

Taith Ir Byw Tour