Tafwyl

Tafwyl

Diolch yn fawr iawn i Ŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd am fy nghael i am y penwythnos. Mae’n anhygoel sut mae’r ŵyl yma wedi tyfu dros y blynyddoedd dwytha’ a dwi’n hynod falch o fod yn rhan fach ohoni eleni. Mi lwyddais i stwffio gymaint o ddodrefn yng nghefn y car ac oedd yn bosib ac awê i lawr yr A470.

Thanks a lot to Tafwyl in Cardiff Castle for having me for the weekend. It’s quite impressive how this festival has grown in the past few years and I was really glad to be a part of it. I stuffed as many pieces as possible into the car and hammered it down the A470.

1468761_774848942612718_7383225900171509243_n

Dyma’r tro cyntaf i mi arddangos yn yr ŵyl a mi fuodd hi’n benwythnos a hanner yn y ddinas. Roedd Tafwyl yn gyfle perffaith i ddangos gwaith i gynulleidfa ddinesig ond hefyd mwynhau’r gerddoriaeth a chwrdd a phobl newydd. Yfwyd un neu ddau o fojitos ac yn sicr mi ges i gyfle i fwynhau’r ŵyl bach hyfryd yma. Welai chi flwyddyn nesa’.

This is the first time i exhibited at the festival and it was a weekend and a half in the city. Tafwyl is a great oppurtunity to exhibit work to a varied crowd but also enjoy the music and meet new people. I drank a couple of mojitos and really enjoyed this lovely festival. See you next year.

11692785_786548061442806_7465235492846564893_n

11402453_774848669279412_7542534230314645901_o