Y Fenni 2016

Y Fenni 2016
Bu’n bleser o’r mwya’ treulio wythnos arall yn neuadd arddangos yr Eisteddfod Genedlaethol, y tro hwn yn y Fenni.

Yn ogystal a’r dodrefn, eleni roedd celf gwreiddiol Elin Lisabeth ar waliau’r stondin hefyd. Roedd yn gwneud gwahaniaeth mawr ac yn welliant amlwg ar ddiwyg flwyddyn dwytha. Elfen fydd sicr yn dod yn ei ol flwyddyn nesa gyda arlunydd arbennig iawn o Fôn. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Rhag i hwn droi’n ormod o adroddiad papur bro, hoffwn eich sicrhau y bu’n wythnos hynod lwyddianus o falu awyr, rêfs arobryn mewn coed, diffyg cwsg a gwerthu dodrefn.

Dyma ‘chydig o flas o’r wythnos, ar ac oddi ar y stondin gan ddiolch i bawb o ardal Sir Fynwy ddaeth heibio fi ac Elin ac i’r steddfod yn gyffredinol i ryfeddu a phrofi’r wythnos arbennig hon.

It was a great pleasure spending another week in the exhibition hall of the National Eisteddfod. This year in Abergavenny.

As well as the furniture, this year Elin Lisabeth’s illustrative paintings were hanging on the wall of the stall. This made a huge difference and an improvement on the look of last year. This will be something that will return next year with a very special artist from Anglesey, the home of the Eisteddfod. More details to follow.

In case this turns into a sunday school trip report, I’d like to ensure you that it was a very succesful week of general mayhem, random raves in woods, lack of sleep and selling furniture.

Here’s a little taste of the week that was, on and off the stall and thanks to everyone from Monmouthshire who came to see us and who came to the Eisteddfod in general to enjoy this amazing week.