Bwrdd Rhagfyr | December Table

Gwnaed o dderw hynafol | Hand made to order

Wedi ei wneud o hen ddistiau derw hynafol o ffermdai yn Nant Conwy. Mae’r coed yn ychwanegu at gymeriad y darn. Mae rac oddi tanno i gylchgronnau ac yn y blaen, a fel y medrwch weld o’r lluniau mae’r bwrdd wedi ei wneud efo nifer o uniadau mortis a thenon solid yn ei ddal efo’u gilydd. Y cyfan o waith llaw.

 

Made from ancient reclaimed Welsh oak from farmhouses in the Conwy valley. The timber adds to the character of the piece. There’s a rack underneath to hold magazines and so on. Entirely hand made with mortise and tenon joinery.