Stolion bach o bob math. Yn stolion troed, gris i gyraedd silffoedd neu yn stol i blentyn. Mae hefyd yn bosib llosgi enw a/neu batrwm.

Amcan brisiau yn amrywio rhwng £160 a £190 yn ddibynol ar y job.

Cysylltwch am wybodaeth.

 

Small stools of all kinds. Footstools, a step to reach higher shelves or a small stool for a child. Optional inscribing of name or pattern.

Guide prices vary between £160 and £190 depending on the job.

Contact me for more information.