Bwrdd Coffi | Coffe Table

Arts and Crafts movement Inspired

Manylion | Details

Bwrdd coffi o dderw golau mewn arddull “arts & crafts”. Mae nifer o uniadau mortis a thenon a dovdtails yn gneud hwn yn fwrdd cadarn o gynllun oesol. Gwnaed yn wreidiiol fel rhan o gwrs gwaith efo Paul Sellers.

Light oak coffee table in the arts & crafts stule. A number of mortise and tenon and dovetail joinery make this a solid piece form a timeless design. Originaly made as part of a woodworking class with Paul Sellers.