Wrth ddefnyddio dulliau traddodiadol a modern o weithio coed, dwi’n creu dodrefn unigryw i alw a gofyn. Yn saer coed pedwerydd cenhedlaeth, mae arddel hen grefft a dysgu mwy amdani wrth ei hymarfer yn bwysig i mi.

Wrth i ofynion oesau newid, mae’n braf medru parhau i ddefnyddio hen grefft i greu dodrefn ar safle oedd yn cael ei defnyddio i greu olwynion troliau, darnau i’r felin ddŵr ac offer amaethyddol o bob math.

Dysgais y sgiliau elfenol, yn ogystal a llawer llawer mwy, gan Paul Sellers – crefftwr a adnabyddir hyd a lled y byd. Ers hynny gweithiais ar fy mhen fy hun gan gwblhau nifer o gomisiynau mewn arddulliau gwahanol i nifer o unigolion a sefydliadau gan gynnwys Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Parc Cenedlaethol Eryri.

Dwi’n edrych ymlaen yn arw i glywed ganddoch i drafod syniadau neu i gychwyn gweithio ar y comisiwn nesa!

Cysylltwch a Rhodri i drafod unrhyw syniadau am ddodrefnyn dyheuig ar gyfer eich cartref.

Using traditional and modern methods of working wood, I create unique bespoke furniture in my workshop in Ysbyty Ifan, Snowdonia. A fourth generation carpenter, hand woodworking and learning about the craft as I practice it is an important part of the work for me.

As the needs of society changes, it’s a privilage to be able to practice an old craft to make furniture on a site that once saw wheelwrights and craftsmen creating diverse farm tools of all kinds.

I learnt the basics, and a lot more besides, from Paul Sellers – a craftsman known worldwide for his skilled work, and I’ve worked on my own since then finishing many commissions in many different styles for a number of individuals and institutions including The National Trust, Snowdonia National Park and the National Eisteddfod of Wales.

I look forward to hearing from you to discuss ideas or to start working on the next commision!

Most of the items on this page were commissions. Contact Rhodri directly to discuss any ideas to create a bespoke piece for your home.

Cysylltu | Contact

Anfon Neges | Send a Message