Dwi wrth fy modd yn trafod a chreu cynlluniau posib gyda chwsmeriaid. Does dim cost am drafod a dim pwysau i brynu. Mae’n bosib y bydd cludiant y darn terfynol yn rhan o’r pris, yn ddibynol ar faint a lleoliad.

Dyma’r drefn arferol wrth archebu darn unigryw o ddodrefn o waith llaw..

  • Creu cynllun bras ac amcan bris yn ol eich gofynion
  • Cytuno ar gynllun, deunyddiau, pris a gorffeniad
  • Blaendal i sicrhau coed ac amser
  • Creu a chludo y dodrefnyn

Ond y cam cyntaf.. cysylltwch efo’ch syniad ar owensosgo@gmail.com, 07831457453 neu’r dudalen facebook.

Dodrefn o Waith Llaw | Handmade Furniture

Engreifftiau o Ddodrefn.. | Examples of Furniture..

Portffolio

 

I love discussing ideas and creating plans for customers. There is no fee for discussion and no pressure to buy. It’s possible that delivery would be included in the price, depending on size and location.

This is the usual process for ordering a unique piece of hand made furniture..

  • Creating a rough idea according to your needs
  • Agreeing on a design, materials and finish
  • Deposit agreed om to secure timber and time
  • Creation and delivery of furniture piece.

But the first step.. contact me with your ideas at owensosgo@gmail.com, 07831457453 or through the facebook page.