O’R FAINC | FROM THE BENCH

Blog achlysurol am waith coed, dylunio, celf a pha bynnag beth arall sy’n cymryd fy ffansi. Pwyslais mawr ar yr ‘achlysurol’. Dilynwch fi ar instagram, facebook a twitter am newyddion yn ogystal ac unrhyw ddiweddariadau i’r dudalen hon.

Sporadic blogging about woodworking, design, art and whatever else takes my fancy. Emphasis on the ‘sporadic’ in the last sentence. Follow me on instagramfacebook and twitter for the latest information on projects and updates to this page. Blog entries are all bilingual, just keep scrolling.