O’R FAINC | FROM THE BENCH

Blog achlysurol am waith coed, dylunio, celf a pha bynnag beth arall sy’n cymryd fy ffansi. Pwyslais mawr ar yr ‘achlysurol’. Dilynwch fi ar instagram, facebook a twitter am newyddion yn ogystal ac unrhyw ddiweddariadau i’r dudalen hon.

Sporadic blogging about woodworking, design, art and whatever else takes my fancy. Emphasis on the ‘sporadic’ in the last sentence. Follow me on instagramfacebook and twitter for the latest information on projects and updates to this page. Blog entries are all bilingual, just keep scrolling.

Y Fenni 2016

Stondin Y Fenni a danteithion eraill Eisteddfod 2016 || My stand at Abergavenny and other general Eisteddfod stuff from 2016

read more

Siabod

Y Gadair Ddu – Moel Siabod – Eryri || The black chair – Moel Siabod – Snowdonia

read more

Tyddyn Cwtyn y Ci

Llên gwerin – loot yr ymerodraeth – offer traddodiadol
Folk tales – the Empire’s loot – traditional instruments

read more