Cist Flancedi | Blanket Chest

Dovetailed chest

Manylion | Details

Cist o dderw wedi ei dovetailio ar bob cornel. Cafodd hon ei gwnued yn ystod Hâf poeth 2013 a bu cryn chwysu dros symudiad pren a chreu’r uniadau â llaw. Cafodd cleats eu gosod ar y caead wedi i’r llun yma gael ei gymryd i nadu unrhyw symud neu warp ar y pren wrth i’r tymhorau newid.

A blanket chest dovetailed on each corner. The chest was made during the extremely hot summer of 2013 and there was quite a lot of sweating over the movement of wood and the hand made joints. I eventualy set a pair of cleats on the underside of the lid to deal with eventual seasonal changes and wood movement.