Mainc | Bench

Mainc i fywyd bob dydd | A bench for everyday use

Manylion

Wedi gnweud o dderw golau a’i chwyro, mae’r fainc hon wedi ei gwneud i fynd i gegin mewn tŷ a thri o blant a dylai ddal a chymryd bob cic a chamdriniaeth sy’n dod i’w rhan dros flynyddoedd. Cymysgedd o uniadau mortis a thenon a dovetails sy’n gwneud y darn yn gadarn a daeth o ddyluniad wedi ei addasu o fwrdd arddull crefftwr.

Made from light oak and waxed, this bench was made to go in the kitchen of a house with three young children and should be strong enough to stand every kick and mistreatment that’ll come it’s way in the next few years! A mix of mortise and tenon and dovetail joinery make this a solid piece. The design was adapted form a craftsman style table.