Mainc Llan | Llan Bench

Mainc Llan | Llan Bench

Mainc Llan | Llan Bench Mainc neu fwrdd o dderw ac ynn | Oak and ash bench or table Mainc o dderw hynafol tywyll o Nant Conwy ac onnen o stad Glynllifon. Mae’r dyluniad wedi ei selio ar hen feinciau cneifio ond mae’r dyluniad yn un modern a chadarn. Mae gwrthgyferbyniad rhwng y coed tywyll a golau yn gwneud i’r darn sefyll allan a’r uniadau dovetail ar y ffram onnen yn sicrhau cryfder yn ogystal ac edrychiad cain. £850 i’w archebu. Ancient oak from Nant Conwy and ash from the Glynllifon estate are joined together in this bench. The design was inspired by old shearing benches but given a modern twist. The contrast between the light and dark woods makes the piece stand out and the dovetail joints on the ash frame ensure strength as well as a fine look. This piece can be used as a table or bench.   £850 to order. Dodrefn Eraill.. Other Furniture.. Byrddau Bach Inc | Small Ink Tables Bwrdd | Table Stol Deircoes Ocsiwn PPE Stolion Bach Bwrdd Coffi Cypres | Cypress Coffee Table Bwrdd | Table Bwrdd Bwyd Cypreswydden – Cypress Dining Table Bwrdd | Table Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround Surround Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround Surround Bwrdd Bwyd Segontium – Segontium Dining Table Bwrdd | Table Cwpwrdd Teledu | TV Cupboard cwpwrdd « Older...
Cist Twls | Tool Chest

Cist Twls | Tool Chest

Cist Tŵls Pîn | Pine Tool Chest Manylion | Details Cist tŵls a grewyd ar gwrs gwaith coed dan hyfforddiant Paul Sellers. Yn hytrach na cael top fflat mae caead y gist yn cael ei greu drwy lifio’r holl focs yn ei hanner efo lli law – ar ôl gliwio’r ddau banel (top a gwaelod yn sownd). Tasg ychydig yn frawychus y tro cynta’ am bod y dovetails a’r holl waith gosod a’r coed i gyd yn y fantol. A tool chest created on a woodworking course with Paul Sellers. Instead of having a flat top the lid is created by sawing through the “box” with a handsaw – after gluing the two panels (top and bottom). A daunting task the fist time around as the dovetail work, the timber, and everything else was as...