Cist Twls | Tool Chest

Cist Twls | Tool Chest

Cist Tŵls Pîn | Pine Tool Chest Manylion | Details Cist tŵls a grewyd ar gwrs gwaith coed dan hyfforddiant Paul Sellers. Yn hytrach na cael top fflat mae caead y gist yn cael ei greu drwy lifio’r holl focs yn ei hanner efo lli law – ar ôl gliwio’r ddau banel (top a gwaelod yn sownd). Tasg ychydig yn frawychus y tro cynta’ am bod y dovetails a’r holl waith gosod a’r coed i gyd yn y fantol. A tool chest created on a woodworking course with Paul Sellers. Instead of having a flat top the lid is created by sawing through the “box” with a handsaw – after gluing the two panels (top and bottom). A daunting task the fist time around as the dovetail work, the timber, and everything else was as...