Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround

Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround

Cwmpas lle tân mewn derw hynafol efo corbels wedi’u cerfio a golygfa leol (Llyn Natlle Uchaf) wedi ei ysgythru a’i losgi â laser/llaw. Wedi ei greu yn y gweithdy a’i osod ar leoliad. Cwmpas lle tân mewn derw hynafol efo corbels wedi’u cerfio a golygfa leol (Llyn Natlle Uchaf) wedi ei ysgythru a’i losgi â laser/llaw. Wedi ei greu yn y gweithdy a’i osod ar leoliad. Fireplace surround in ancient oak with carved corbels and a local scene (Llyn Nantlle Uchaf) laser etched and burnt by hand. Created at the workshop and fitted on location. Dodrefn Eraill.. Other Furniture.. Byrddau Bach Inc | Small Ink Tables Stol Deircoes Ocsiwn PPE Bwrdd Coffi Cypres | Cypress Coffee Table Bwrdd Bwyd Cypreswydden – Cypress Dining Table Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround Bwrdd Bwyd Segontium – Segontium Dining Table Cwpwrdd Teledu | TV...
Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround

Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround

Partner symlach mewn pîn i’r cwmpas ar ochor arall y wal. Wedi ei greu i fesur a’i osod ar leoliad. A simpler partner in pine to the surround on the other side of the wall. Made to measure and fitted on location. Dodrefn Eraill.. Other Furniture.. Byrddau Bach Inc | Small Ink Tables Stol Deircoes Ocsiwn PPE Bwrdd Coffi Cypres | Cypress Coffee Table Bwrdd Bwyd Cypreswydden – Cypress Dining Table Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround Bwrdd Bwyd Segontium – Segontium Dining Table Cwpwrdd Teledu | TV...