I’r Byw // Catrin Williams // Yr Ysgwrn

I’r Byw // Catrin Williams // Yr Ysgwrn

Ar ddiwrnod tu hwnt o lwyd, glwyb a gwyntog ganol gaea’ yn Yr Ysgwrn dyma weddnewid mainc bîn yn greadigaeth seicadelig liwgar efo’r artist Catrin Williams a grŵp o wirfoddolwyr Yr Ysgwrn. An extraordinarily grey, wet and windy day in deepest winter at Yr Ysgwrn saw a pine bench transformed into a colourful psychedelic creation with artist Catrin Williams and a group of Yr Ysgwrn volunteers. Y man cychwyn oedd ardal Trawsfynydd, yr Ysgwrn a’i bapur wal, yr atomfa niwclear a lluniau o’i gwifrau a phaneli rheoli, yn ogystal â’r grŵp pop lleol enwog o’r 60au – Y Pelydrau. The starting point was the Trawsfynydd area, Yr Ysgwrn and its wallpaper, the nuclear powerstation and images of its wires and control panels as well as the famous local 60s pop group – Y Pelydrau (meaning rays). Roedd profiadau’r grŵp yn amrywio o’r byd amaeth yn Nghymru i fyw yng Nghanada a theithio Mecsico a De America, ac mae’r canlyniad lliwgar o bosib yn dangos dylanwad y glwedydd hynny hefyd. Experiences within the group varied from farming in Wales to living in Canada and travelling in Mexico and South America, and the colourful result is possibly influenced by these countries too. Mae mis Ionawr yn fis tywyll, ond roedd y grŵp a’r artist a minnau yn benderfynol o gwffio’r llwydni tu allan efo darn lliwgar oedd yn cymryd yr elfennau uchod i gyd i ystyriaeth. January is a dark month, but the group, the artist and myself were determined to battle against the greyness outside with a colourful piece that encompassed the above elements. Tra bod Yr Ysgwrn yn ganolfan...