Y Fenni 2016

Y Fenni 2016

Bu’n bleser o’r mwya’ treulio wythnos arall yn neuadd arddangos yr Eisteddfod Genedlaethol, y tro hwn yn y Fenni. Yn ogystal a’r dodrefn, eleni roedd celf gwreiddiol Elin Lisabeth ar waliau’r stondin hefyd. Roedd yn gwneud gwahaniaeth mawr ac yn welliant amlwg ar ddiwyg flwyddyn dwytha. Elfen fydd sicr yn dod yn ei ol flwyddyn nesa gyda arlunydd arbennig iawn o Fôn. Mwy o wybodaeth i ddilyn. Rhag i hwn droi’n ormod o adroddiad papur bro, hoffwn eich sicrhau y bu’n wythnos hynod lwyddianus o falu awyr, rêfs arobryn mewn coed, diffyg cwsg a gwerthu dodrefn. Dyma ‘chydig o flas o’r wythnos, ar ac oddi ar y stondin gan ddiolch i bawb o ardal Sir Fynwy ddaeth heibio fi ac Elin ac i’r steddfod yn gyffredinol i ryfeddu a phrofi’r wythnos arbennig hon. It was a great pleasure spending another week in the exhibition hall of the National Eisteddfod. This year in Abergavenny. As well as the furniture, this year Elin Lisabeth’s illustrative paintings were hanging on the wall of the stall. This made a huge difference and an improvement on the look of last year. This will be something that will return next year with a very special artist from Anglesey, the home of the Eisteddfod. More details to follow. In case this turns into a sunday school trip report, I’d like to ensure you that it was a very succesful week of general mayhem, random raves in woods, lack of sleep and selling furniture. Here’s a little taste of the week that was, on and off the stall and thanks to everyone from Monmouthshire who came to...
Mwynder Maldwyn // Eisteddfod 2015

Mwynder Maldwyn // Eisteddfod 2015

Dyna be oedd wythnos. Fel arfer i mi mae’r Eisteddfod yn wythnos o fwynhau, yfed, cyfarfod pobol newydd, cyfarfod hen ffrindiau, rwdlan, bandiau, barddoniaeth, campio, diffyg cwsg, dod i adnabod ardal newydd, profiadau emosiynol sy’n aros am chydig o fisoedd wedyn, celf a thomen o brofiadau eraill. Afraid dweud – ticiwyd y bocsys arferol ond y tro hwn ar ben y cowdel emosiynol a blinedig yma – roedd gen i stondin ar y maes am y tro cyntaf erioed. Well, that was something. Usualy, for me, the Eisteddfod means a week of enjoying, drinking, meeting new people, meeting old friends, talking nonsense, bands, poetry, camping, sleep deprevation, getting to know a new area, emotional experiences that last a few months after, art and a pile of other things. No need to say all boxes were ticked this time as well only this time I had a stall on the Maes. Roedd o’n gyfle arbennig a mi dreulais i wythnosau yn creu stoc newydd a gwahanol i’w arddangos ar lwyfan mwyaf Cymru a bu’n werth bob munud o waith. Ar y stondin yn y neuadd arddangos, roedd siarad am fy ngwaith am wythnos gyfa yn hwb mawr i mi fel crefftwr a mi fyswn yn ei argymell i unrhyw un. Heb son am werthiant, mae’r syniadau creadigol a ddaeth yn sgîl siarad a phwyso a mesur ymateb pobol i fy ngwaith yn amhrisiadwy. Sy’n oglygu y bydd llawer mwy i ddod. This was an amazing oppurtunity and I spent weeks creating new and different stock to exhibit in the largest festival of competitive music and poetry in Europe. On the...
Tafwyl

Tafwyl

Diolch yn fawr iawn i Ŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd am fy nghael i am y penwythnos. Mae’n anhygoel sut mae’r ŵyl yma wedi tyfu dros y blynyddoedd dwytha’ a dwi’n hynod falch o fod yn rhan fach ohoni eleni. Mi lwyddais i stwffio gymaint o ddodrefn yng nghefn y car ac oedd yn bosib ac awê i lawr yr A470. Thanks a lot to Tafwyl in Cardiff Castle for having me for the weekend. It’s quite impressive how this festival has grown in the past few years and I was really glad to be a part of it. I stuffed as many pieces as possible into the car and hammered it down the A470. Dyma’r tro cyntaf i mi arddangos yn yr ŵyl a mi fuodd hi’n benwythnos a hanner yn y ddinas. Roedd Tafwyl yn gyfle perffaith i ddangos gwaith i gynulleidfa ddinesig ond hefyd mwynhau’r gerddoriaeth a chwrdd a phobl newydd. Yfwyd un neu ddau o fojitos ac yn sicr mi ges i gyfle i fwynhau’r ŵyl bach hyfryd yma. Welai chi flwyddyn nesa’. This is the first time i exhibited at the festival and it was a weekend and a half in the city. Tafwyl is a great oppurtunity to exhibit work to a varied crowd but also enjoy the music and meet new people. I drank a couple of mojitos and really enjoyed this lovely festival. See you next...