Bwrdd bwyd derw ar gynllun siap X a thop ‘breadboard’ ar hyd yr ymyl hir sy’n 8 troedfedd o hyd. Pam Segontium? Am mai Caernarfon oedd cartref y bwrdd cyntaf wnes i ar y cynllun yma a Segontium ydi enw’r hen gaer Rufeinig ar gyrion y dref.

Dining table with an X style bottom and a top with a breadboard end along the longest edge which is 8 foot long. Why Segontium? Because Caernarfon was the home of the first of these tables that I made and Segontium is the name of the roman fort on the edge of the town.