Wedi ei ysbrydoli yn rhannol gan ddodrefn ac uniadau o Japan mae’r bwrdd coffi cypreswydden â phegiau sapele yma ar gael i’w brynnu. Does dim un sgriw yn perthyn i’r darn gyda’r top wedi ei gysylltu â’r gwaelod efo uniadau dovetail llithredig. Mae tenonau syth drwodd yn cysylltu’r ddwy ochr efo pegiau o bren sapele yn cloi’r cyfan at ei gilydd.

Cysylltwch am bris neu sgwrs am unrhyw syniadau eraill am ddodrefn unigryw ar gyfer eich cartref.

Inspired partly by Japanese funriture and joinery, this cypress and sapele coffee table is available to buy.
There isn’t one screw in this piece with the top attached to the bottom with two sliding dovetail joints. Through tenons connect the two sides with sapele pegs locking everything together.

Contact me for a price or a chat about any other ideas for unique furniture pieces for your home.