Stolion Bach

Stolion Bach

Stolion bach o bob math. Yn stolion troed, gris i gyraedd silffoedd neu yn stol i blentyn. Mae hefyd yn bosib llosgi enw a/neu batrwm. Amcan brisiau yn amrywio rhwng £160 a £190 yn ddibynol ar y job. Cysylltwch am wybodaeth.   Small stools of all kinds. Footstools, a step to reach higher shelves or a small stool for a child. Optional inscribing of name or pattern. Guide prices vary between £160 and £190 depending on the job. Contact me for more information....