Stolion Cegin Kitchen Stools

Stolion Cegin Kitchen Stools

Stolion Cegin | Kitchen Stools Syml a deiniadol | Simple but atttractive Stolion wedi eu gwneud i’r gegin ond yn addas i unrhyw le. Mae’r coesau yn ynn Cymreig o Glynllifon a graen diddorol a chymeriad yn perthyn i’r pren, a’r sêt ei hun o dderw hynafol Nant Conwy. Gwneir y cyfan o waith llaw Uchder Stolion Cegin: 72cm o’r llawr (medrir amrywio) Pris: £240 (i’w archebu) Cysylltwch efo unrhyw ymholiad. Stools made for the kitchen but suitable for anywhere. The legs are Welsh ash from Glynllifon with some wild grain and loads of character and the seat itself is ancient Conwy valley oak. Everything is hand made. Kitchen Stools Height: 72cm from the floor (may be changed) Price: £240 (to order) Contact with any inquiries. 12345424_851062808324664_186411260227392551_n Dodrefn Eraill.. Other Furniture.. Byrddau Bach Inc | Small Ink Tables Bwrdd | Table Stol Deircoes Ocsiwn PPE Stolion Bach Bwrdd Coffi Cypres | Cypress Coffee Table Bwrdd | Table Bwrdd Bwyd Cypreswydden – Cypress Dining Table Bwrdd | Table Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround Surround Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround Surround Bwrdd Bwyd Segontium – Segontium Dining Table Bwrdd | Table Cwpwrdd Teledu | TV Cupboard cwpwrdd « Older...
Cist Twls | Tool Chest

Cist Twls | Tool Chest

Cist Tŵls Pîn | Pine Tool Chest Manylion | Details Cist tŵls a grewyd ar gwrs gwaith coed dan hyfforddiant Paul Sellers. Yn hytrach na cael top fflat mae caead y gist yn cael ei greu drwy lifio’r holl focs yn ei hanner efo lli law – ar ôl gliwio’r ddau banel (top a gwaelod yn sownd). Tasg ychydig yn frawychus y tro cynta’ am bod y dovetails a’r holl waith gosod a’r coed i gyd yn y fantol. A tool chest created on a woodworking course with Paul Sellers. Instead of having a flat top the lid is created by sawing through the “box” with a handsaw – after gluing the two panels (top and bottom). A daunting task the fist time around as the dovetail work, the timber, and everything else was as...