Stolion Cegin | Kitchen Stools

Syml a deiniadol | Simple but atttractive

Stolion wedi eu gwneud i’r gegin ond yn addas i unrhyw le. Mae’r coesau yn ynn Cymreig o Glynllifon a graen diddorol a chymeriad yn perthyn i’r pren, a’r sêt ei hun o dderw hynafol Nant Conwy. Gwneir y cyfan o waith llaw

Uchder Stolion Cegin: 72cm o’r llawr (medrir amrywio)
Pris: £240 (i’w archebu)

Cysylltwch efo unrhyw ymholiad.

Stools made for the kitchen but suitable for anywhere. The legs are Welsh ash from Glynllifon with some wild grain and loads of character and the seat itself is ancient Conwy valley oak. Everything is hand made.

Kitchen Stools Height: 72cm from the floor (may be changed)
Price: £240 (to order)

Contact with any inquiries.