Stol Deircoes Ocsiwn PPE

Stol Deircoes Ocsiwn PPE

***GWERTHWYD AM £255.01*** Bydd 100% o elw yr ocsiwn yn mynd i Tarian Cymru i brynu offer gwarchodol ar gyfer staff meddygol Cymru. Stol deircoes o ddistiau derw hynafol efo pegiau sapele. Wedi ei greu a llaw yn Nant Conwy, a’i orffen efo tair haen o shellac a dipyn go lew o gwyr. Cysylltwch efo Rhodri drwy E-bay neu drwy’r wefan yma am fwy o wybodaeth. Mae’r ocsiwn yn fyw ar ebay – yn y fan yma… EBAY  tan 1yp dydd Llun, 11eg Mai 2020. Bydd posib trefnu cludiant buan yng Nghymru drwy rwydweithiau amrywiol (gan gadw at reolau ymbellahu a theithio) ond bydd angen trafod efo enillydd yr ocsiwn yn ddibynol ar eu lleoliad. Os yn byw tu allan i Gymru yna bydd rhaid trafod opsiynau pellach, eto yn ddibynol ar leoliad. Ewch i wefan Tarian Cymru am fwy o wybodaeth. ***SOLD FOR £255.01*** 100% of the proceeds from this auction will go to Tarian Cymru to buy PPE for medical staff in Wales. Three legged stool from ancient oak and sapele pegs. Handmade in Conwy and finished with three coats of shellac and beeswax. Contact Rhodri through E-bay or this website for more information. The auction is open on ebay until 1pm on Monday 11th May 2020 at this link… EBAY. Transport and delivery can be arranged through various networks within Wales (keeping to travel and distancing rules) but we will need to discuss with the winner of the auction how this is done depending on their location. If you live outside Wales then further discussion will be needed, again, depending on location. More information about Tarian Cymru can...
Stol Dal | Tall Stool

Stol Dal | Tall Stool

Stol Dal | Tall Stool Stol newydd dderw llawn cymeriad wedi ei gwneud yn arbennig i gwsmer. Cysylltwch i archebu un debyg o unrhyw daldra am £240. Oak barstool made for a customer. You can order a similar stool of your desired height for £240 made to order. Dodrefn Eraill.. Other Furniture.. Byrddau Bach Inc | Small Ink Tables Bwrdd | Table Stol Deircoes Ocsiwn PPE Stolion Bach Bwrdd Coffi Cypres | Cypress Coffee Table Bwrdd | Table Bwrdd Bwyd Cypreswydden – Cypress Dining Table Bwrdd | Table Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround Surround Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround Surround Bwrdd Bwyd Segontium – Segontium Dining Table Bwrdd | Table Cwpwrdd Teledu | TV Cupboard cwpwrdd « Older...
Stol Bar | Barstool

Stol Bar | Barstool

Stol Bar | Barstool Er mwyn yfed ffisig melyn // For to drink yellow medicine.. Stôl bar o dderw Cymreig yn sefyll yn uchel ar 850mm o daldra, er y medraf ei gwneud yn is yn ôl y gofyn. Mae’r uniadau mortis a thenon yn y coesau yn ei gwneud yn gryf iawn. Gwneir y siapiau yn y set drwy naddu a chynion crymion a sgryffinio a chardiau pwrpasol. Mesur y sêt 850mm x 850mm ar ei leta a mae’n 35mm o drwch. 85cm o’r llawr £240 Handmade from Welsh Oak, this high barstool stands at 850mm though if you ask I can certainly make it lower (or higher!). Made with mortise and tenon joinery the leg frame is strong and sturdy. The contours in the seat are hand carved with gouges and finished with scrapers and sandpaper. £240 to order IMG_0023 stol2 stol1 IMG_0016 IMG_0022 Barstool Have a look at my Etsy shop.. thanks! Dodrefn Eraill.. Other Furniture.. Byrddau Bach Inc | Small Ink Tables Bwrdd | Table Stol Deircoes Ocsiwn PPE Stolion Bach Bwrdd Coffi Cypres | Cypress Coffee Table Bwrdd | Table Bwrdd Bwyd Cypreswydden – Cypress Dining Table Bwrdd | Table Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround Surround Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround Surround Bwrdd Bwyd Segontium – Segontium Dining Table Bwrdd | Table Cwpwrdd Teledu | TV Cupboard cwpwrdd « Older...