Bwrdd coffi mewn derw golau glân a thop o hen dderw Nant Conwy. Yn cynnwys silff i ddal papurau newydd a chylchgronau.

Bum yn creu’r bwrdd a thorri’r mortusiaid a’r tenons (48 ohonyn nhw i gyd) ynghanol eira dechrau Rhagfyr 2017 – a’r gweithdy newydd yn arbed y coed a minnau rhag yr oerfel a’r elfennau.

Cafodd y bwrdd gartref da ar Ynys Môn, ond cysylltwch ar bob cyfrif i archebu darn tebyg.

bwrdd

Light oak coffee table with ancient Welsh Nant Conwy oak top. Includes a shelf to hold newspapers and magazines.

The table was created including chopping 48 mortis and tenons during the snow at the beginning of December 2017 – the new workshop protecting the wood and myself from the cold and the elements.

The table found a good home on Anglesey, but you’re welcome to contact me to order a similar piece.