Setl fodern â dylanwad traddodiadol mewn derw glan efo cist yn y gwaelod i ddal tegannau a phethau tebyg – mae’r paneli wedi eu llifio o dopiau cegin (yn ôl gofyn y cwsmer).

Croeso i chi gysylltu i drafod archebu un debyg neu unrhyw ddodrefnyn arall.

A modern handmade settle of light oak with a chest at the bottom to keep toys and other nicknacks – the panels were sawn from oak kitchen worktops (as per the customer’s wishes).

Contact me to discuss creating a handmade piece to your specifications.