Stolion Cegin Kitchen Stools

Stolion Cegin Kitchen Stools

Stolion Cegin | Kitchen Stools Syml a deiniadol | Simple but atttractive Stolion wedi eu gwneud i’r gegin ond yn addas i unrhyw le. Mae’r coesau yn ynn Cymreig o Glynllifon a graen diddorol a chymeriad yn perthyn i’r pren, a’r sêt ei hun o dderw hynafol Nant Conwy. Gwneir y cyfan o waith llaw Uchder Stolion Cegin: 72cm o’r llawr (medrir amrywio) Pris: £240 (i’w archebu) Cysylltwch efo unrhyw ymholiad. Stools made for the kitchen but suitable for anywhere. The legs are Welsh ash from Glynllifon with some wild grain and loads of character and the seat itself is ancient Conwy valley oak. Everything is hand made. Kitchen Stools Height: 72cm from the floor (may be changed) Price: £240 (to order) Contact with any inquiries. 12345424_851062808324664_186411260227392551_n Dodrefn Eraill.. Other Furniture.. Byrddau Bach Inc | Small Ink Tables Bwrdd | Table Stol Deircoes Ocsiwn PPE Stolion Bach Bwrdd Coffi Cypres | Cypress Coffee Table Bwrdd | Table Bwrdd Bwyd Cypreswydden – Cypress Dining Table Bwrdd | Table Cwmpas Lle Tân Addurnedig – Decorated Fireplace Surround Surround Cwmpas Lle Tân Plaen – Plain Fireplace Surround Surround Bwrdd Bwyd Segontium – Segontium Dining Table Bwrdd | Table Cwpwrdd Teledu | TV Cupboard cwpwrdd « Older...
Mainc Dderw | Oak Bench

Mainc Dderw | Oak Bench

Mainc | Bench Mainc i fywyd bob dydd | A bench for everyday use Manylion Wedi gnweud o dderw golau a’i chwyro, mae’r fainc hon wedi ei gwneud i fynd i gegin mewn tŷ a thri o blant a dylai ddal a chymryd bob cic a chamdriniaeth sy’n dod i’w rhan dros flynyddoedd. Cymysgedd o uniadau mortis a thenon a dovetails sy’n gwneud y darn yn gadarn a daeth o ddyluniad wedi ei addasu o fwrdd arddull crefftwr. Made from light oak and waxed, this bench was made to go in the kitchen of a house with three young children and should be strong enough to stand every kick and mistreatment that’ll come it’s way in the next few years! A mix of mortise and tenon and dovetail joinery make this a solid piece. The design was adapted form a craftsman style...